ZOLL AED Plus

 

AED คือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) ใช้กระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การที่จะทำให้หัวใจที่หยุดเต้นกลับมาเต้นอีกครั้ง คือการใช้กระแสไฟฟ้าในการกระตุกควบคู่ไปกับการทำ CPR

เครื่อง AED Plus มีกระบวนการทำงานอย่างไร

  • เครื่อง AED Plus รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  • เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูด (Voice Prompts) ได้ทั้งภาษาไทยและข้อความภาษาอังกฤษที่ปรากฏบนหน้าจอ
  • มีระบบ Real CPR Help ช่วยให้ควบคุมสั่งการให้การกดหน้าอกมีประสิทธิภาพสูง ถูกต้อง เช่น หากกดเบาไป เครื่องจะเตือนให้กดหน้าอกแรงขึ้น
  • มีไฟและรูปภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุน Chain of survival

 

AED Plus ช่วยในการทำ CPR อย่างไร

ปัญหาของการทำ CPR คือ คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าการทำ CPR ของคุณ มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ความลึกในการกดหน้าอก ความเร็ว ตำแหน่งที่ถูกต้องในการกดหน้าอกอยู่ตรงไหน หรือแม้กระทั่ง หัวใจของผู้ป่วยอยู่ตรงไหน

High Quality CPR AHA Guideline 2015

Zoll Real CPR Help

กดหน้าอกด้วยความเร็ว 100-120 ครั้ง/นาที

AED Plus มี metronome (เสียงจังหวะให้กดตาม ที่100ครั้ง/นาที)

กดหน้าอกลึก 5-6 ซม

CPR-D-Padz ที่มากับเครื่อง AED Plus มี sensor ตรวจจับความลึกของการกดหน้าอก พร้อมเสียงแนะนำ (“กดให้แรงขึ้น”หรือ “แรงกดเหมาะสม”) และกราฟแสดงความลึก

ห้ามหยุดการกดหน้าอกเกิน 10 วินาที

เครื่อง AED Plus จะส่งเสียงแจ้ง “ทำ CPR ต่อไป” เมื่อหยุดทำ CPR เกิน 10 วินาที

Full chest recoil (คืนมือให้สุด เพื่อให้เลือดไหลเข้าหัวใจ)

CPR-D-Padz ที่มากับเครื่อง AED Plus มี sensor ตรวจจัดความลึกของการกดหน้าอก หากผู้ช่วยผู้ป่วยคืนมือไม่สุดเครื่องจะแจ้งว่า “กดให้แรงขึ้น”

 

AED Plus 1 ชุดประกอบด้วย

  • เครื่อง AED Plus 1 ตัว
  • แผ่น CPR-D-Padz มาพร้อมถุงมือ แผ่น barrier mask กรรไกร มีดโกน ผ้าทำความสะอาด 1 ชุด
  • กระเป๋าสะพาย 1ชุด
  • Battery Type 123 Lithium Batteries 1 ชุด *******โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ Zoll รุ่น AED PLUS ฟรีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR&AED) ในหน่วยงาน จำนวน 20 ท่าน*******

 

สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการให้สาธิตสามารถติดต่อได้ที่

08-6337-6624 หรือ sale@issarinter.com