สินค้า/บริการ


  • aed-banner-02.jpg
    AED คือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) ใช้กระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การที่จะทำให้หัวใจที่หยุดเต้นกลับมาเต้นอีกค...

  • Zoll-AED3-web.jpg
    สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการให้สาธิตสามารถติดต่อได้ที่ 08-6337-6624 หรือ sale@issarinter.com